Orzelek 1

Mama Julii

“Pani Lidia tłumaczy rzeczy trudne w prosty sposób.”