Lidia Romańska – Terapia pedagogiczna

Lidia Romańska

Terapeutka pedagogiczna

“ Celem nadrzędnym zajęć prowadzonych w „Orzełku” jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego i psychicznego dzieciom na miarę ich możliwości, usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki. ”